image

Merks mājas uzsauc sapņu ceļojumu!

2023-11-13 |

Pērc dzīvokli projekta “Viesturdārzs” 3. kārtā un nosvini Jauno gadu ekskluzīvā galamērķī!


Lai atzīmētu vērienīgā projekta “Viesturdārzs” trešās un noslēdzošās kārtas nodošanu ekspluatācijā, nekustamo īpašumu attīstītājs “Merks mājas” sagādā saviem topošajiem iedzīvotājiem vēl nebijušu pārsteigumu. Ikviens pircējs, kurš iegādāsies dzīvokli projekta 3. kārtā no 2023. gada 13. novembra līdz 2023. gada 29. decembrim (ieskaitot), dāvanā saņems iespēju doties uz sevis izvēlētu galamērķi jebkur pasaulē EUR 6 000 vērtībā.


“Viesturdārzs” ir lielākais dzīvojamo māju kvartāls Rīgas Klusajā centrā, ar vairāk nekā 350 A klases energoefektivitātes dzīvokļiem. 3. kārtas ietvaros ir izbūvēti 90 dzīvokļi ar zemgrīdas apkuri, kas sniegs plašuma sajūtu, jo visu dzīvokļu griesti sniedzas 2,78 m augstumā. Pārdomātais plānojums piedāvā dzīvokļus no divām līdz četrām istabām, un to platība sniedzas no 44 mlīdz  pat 220 m2.  Papildu ērtībām nama iedzīvotāji varēs izmantot 1. stāvā izvietotu slēgtu telpu, kur paredzēts novietot velosipēdus vai bērnu ratiņus.


Lai pavērtu plašākas atpūtas, dabas un apkaimes baudīšanas iespējas, katram dzīvoklim atbilstoši plānojumam ir pieejama ārtelpa, kur baudīt kafijas tasi no rītiem vai patīkamo Klusā centra mieru vakaros. Kā īpašu dāvanu nama iedzīvotājiem attīstītājs ir izbūvējis plašu un mēbelētu koplietošanas jumta terasi, kura būs īpaši noderīga svinot lielākus pasākumus, rīkojot jogas nodarbības, vai vienkārši sauļojoties un lasot grāmatu. No jumta terases pavērsies iedvesmojošs skats uz pilsētu un tajā būs ierīkota virtuves un grillēšanas zona zem jumta, kā arī zaļumi un atsevišķas atpūtas vietas ar sēdvietām.


“Viesturdārza” kvartālu novērtēs arī paši mazākie nama iedzīvotāji, jo tajā ierīkots plašs bērnu rotaļu laukums dažādām vecuma grupām, kā arī atpūtas zona, kuru novērtēs ikviens nama iedzīvotājs. Arī aktīvākajiem pusaudžiem un pieaugušajiem namu pagalmā būs savs vingrošanas stūris.


 Plašāku informāciju un akcijas noteikumus nepieciešams aplūkot merksviesturdarzs.lv
Noteikumi akcijai “Merks Mājas uzsauc sapņu ceļojumu”

(turpmāk – Akcija)


1. Pārdevējs un Akcijas rīkotājs ir SIA “Merks Mājas”, reģistrācijas Nr. 40003657280, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 25-98, Rīga, LV-1045, e-pasts: info@merksmajas.lv.

2. Akcija attiecas tikai uz SIA “Merks Mājas” attīstīto projektu “Viesturdārzs”, Rūpniecības ielā 33, Rīgā.

3. Akcija norisinās no 2023.gada 13.novembra līdz 2023.gada 29.decembrim (iekaitot) (turpmāk – Akcijas norises periods), ierobežotam Akcijas dalībnieku skaitam.

4. Akcijas dalībnieks ir pircējs (fiziska vai juridiska persona), kas pirms Akcijas norises perioda sākuma datuma nav noslēdzis nekustamā īpašuma rezervācijas līgumu ar SIA “Merks Mājas” par dzīvokļa iegādi projektā “Viesturdārzs”, adrese: Rūpniecības iela 33, Rīga, un kurš Akcijas norises periodā izpildīs abus turpmāk norādītos nosacījumus (turpmāk – Akcijas dalībnieks):

4.1. noslēgs (parakstīs) pirkuma vai rezervācijas līgumu par dzīvokļa iegādi SIA “Merks Mājas” projektā “Viesturdārzs”, adrese: Rūpniecības iela 33, Rīga;

4.2. ieskaitīs SIA “Merks Mājas”, norēķinu kontā (kas būs norādīts attiecīgajā pirkuma/rezervācijas līgumā) ne mazāk kā 20% (divdesmit procenti) no attiecīgajā pirkuma līgumā starp SIA “Merks Mājas” un Akcijas dalībnieku noteiktās nekustamā īpašuma pirkuma maksas. Šī punkta noteikums ir izpildīts, ja naudas līdzekļi Akcijas norises periodā ir saņemti SIA “Merks Mājas” norēķinu kontā, kas būs norādīts pirkuma/rezervācijas līgumā.

5. Akcijas ietvaros Akcijas dalībnieks saņem dāvanu sertifikātu EUR 6 000,00 (seši tūkstoši eiro) ar PVN apmērā no SIA “Merks Mājas” noteikta tūrisma operatora vai tūrisma aģentūras (turpmāk – Dāvanu sertifikāts).

5.1. Dāvanu sertifikātu Akcijas dalībnieks ir tiesīgs izmantot viesnīcas apmaksai un avio biļešu iegādei uz Akcijas dalībnieka patstāvīgi izvēlētu ceļojuma gala mērķi, kuru piedāvā konkrētais tūrisma operators vai tūrisma aģentūra.

5.2. Dāvanu sertifikāts Akcijas dalībniekam ir jāizmanto pie konkrētā tūrisma operatora vai tūrisma aģentūras līdz termiņam, kuru Dāvanu sertifikātam ir noteicis konkrētais tūrisma operators vai tūrisma aģentūra, taču ar nosacījumu, ka izmantošanas termiņš nav īsāks par 2024.gada 31.martu.

5.3. Par Dāvanu sertifikāta izmantošanas rezultātā iegādāto pakalpojumu (ceļojumu) pilnā apmērā atbild Dāvanu sertifikāta izdevējs, tas ir, tūrisma operators vai tūrisma aģentūra.  

6. Akcijas dalībnieks ir tiesīgs izvēlēties Dāvanu sertifikāta vietā saņemt atlaidi EUR 6 000 ar PVN apmērā dzīvokļa pirkuma maksai projektā “Viesturdārzs”, adrese: Rūpniecības iela 33, Rīga, kas tiek atspoguļota starp Akcijas dalībnieku un SIA “Merks Mājas” noslēgtajā pirkuma/rezervācijas līgumā. Šādā gadījumā Akcijas dalībnieks nesaņem Dāvanu sertifikātu ceļojuma iegādei.  

7. Akcijas ietvaros pienākošos Dāvanu sertifikātu Akcijas dalībnieks nevar saņemt skaidrā vai bezskaidrā naudā.

8. Akcija tiek piemērota vienlaicīgi (summējas) ar SIA “Merks Mājas” īstenoto akciju par valsts nodevas 1,5% (viens komats pieci procenti) samaksu pircēja vietā.

9. Akcijas dalībnieks ir tiesīgs Akcijas rezultātā iegūto Dāvanu sertifikātu izmantot arī tādiem ceļojumiem un gala mērķiem, kas ir dārgāki nekā Dāvanu sertifikāta vērtība, šādā gadījumā par to summu, kas pārsniedz Dāvanu sertifikāta vērtību, pats Akcijas dalībnieks patstāvīgi norēķinās ar konkrēto tūrisma operatoru vai tūrisma aģentūru ar saviem līdzekļiem.

10. Organizējot Akciju, SIA “Merks Mājas” ir apzinājis tirgus situāciju un iespējas sagaidīt Jauno gadu (2024.gadu) kādā no Akcijas ietvaros nosauktajiem gala mērķiem, tas ir, Dubaija, Tokija, Maldīvu salas, Bali, Ņujorka (turpmāk – Nosauktie galamērķi), taču, ņemot vērā tūrisma nozares sezonalitāti un specifiku SIA “Merks Mājas” negarantē, ka Akcijas dalībnieks Dāvanu sertifikātu varēs izmantot tieši Jaunā gada (2024.gada) sagaidīšanai, kādā no Nosauktajiem galamērķiem. Akcijas dalībnieks, piedaloties Akcijā, apliecina, ka saprot un piekrīt, ka tuvojoties gada beigām samazinās iespējas rezervēt ceļojumu tieši Jaunā gada (2024.gada) sagaidīšanai, kādā no Nosauktajiem galamērķiem. Jo ātrāk Akcijas dalībnieks pieņem lēmumu par dalību Akcijā, jo ir lielāka iespēja, ka Akcijas Dalībnieks Dāvanu sertifikātu varēs izmantot tieši Jaunā gada (2024.gada) sagaidīšanai kādā no Nosauktajiem galamērķiem.

11. Ja Akcijas dalībnieks izpilda Akcijas noteikumu 4.punktā noteiktās prasības un kvalificējas Akcijai, taču Dāvanu sertifikātu nav iespējams izmantot Jaunā gada (2024.gada) sagaidīšanai kādā no Nosauktajiem galamērķiem, tas neierobežo Akcijas dalībnieka tiesības Dāvanu sertifikātu izmantot saskaņā ar Akcijas noteikumu 5.punktu vai Akcijas dalībnieka tiesības izvēlēties saņemt atlaidi saskaņā ar Akcijas noteikumu 6.punktu.

12. Akcijas dalībnieks, piedaloties Akcijā, apliecina, ka piekrīt, ka SIA “Merks Mājas” darbinieki strādā tikai valstī noteiktajās darba dienās un darba laikā no 8.00 līdz 17.00, līdz ar to darbības, kas Akcijas ietvaros ir jāveic SIA “Merks Mājas” tiks veiktas darba laikā, ja vien Akcijas dalībnieks un SIA “Merks Mājas” abpusēji nevienojas citādāk.